وجود نام (محمد) در انجیل | یمانی پدیا | دانشنامه مجازی مدعیان مهدویت
مقالات

وجود نام (محمد) در انجیل

بررسی و نقد احتجاج امام رضا علیه السلام با جاثلیق نصرانی در جریان مدعی یمانی احمد اسماعیل بصری

چکیده

احمد بصری از مدعیان مهدویت جهت اثبات حقانیت خود به عنوان فرزند و وصی حضرت امام مهدی علیه السلام  به روایتی تحت عنوان “وصیت” در کتاب الغیبه شیخ طوسی تکیه کرده است . اولین اقدام  او این است که از یک مشابهت اسمی در پایان این روایت به نفع خود استفاده کرده  و خود را فرزند امام مهدی علیه السلام و سیزدهمین وصی رسول اکرم صلی الله علیه وآله معرفی کرده است . همچنین مدعی بصری برای اثبات حقانیت ادعای خود و اینکه وصیت را کسی جز صاحبش نمی تواند ادعا کند در کتاب جواب المنیر به احتجاج امام رضا علیه السلام با جاثلیق نصرانی استناد کرده است .

سخن او این است اگر احتجاج امام رضا علیه السلام را می پذیرید پس باید احتجاج سید احمد به وصیت را نیز قبول کنید . در نوشتار پیش رو متن کامل حدیث مناظره آمده است تا جوانب مختلف آن بررسی شود و اثبات کنیم پیروان احمد اسماعیل با تقطیع روایت و برداشت نادرست از آن قصد عوام فریبی و اثبات حقانیت خود را دارند .

 

واژگان کلیدی: مناظره امام رضا علیه السلام، جاثلیق نصرانی، محمد، احمد اسماعیل بصری

 

مقدمه

این حدیث زیبا در کتاب های توحید و عیون اخبار الرضا و منتهی الامال به روایت حسن بن محمد نوفلی آمده است .

در این مناظره پس از آنکه امام رضا علیه السلام آنچه را که در تورات از نام رسول خدا  صلی الله علیه و آله و سلم و وصیت عیسی علیه السلام و موسی علیه السلام به ایشان آمده بیان کرد، جاثليق و رأس الجالوت گفتند:  به خدا قسم!  چیزی آورده که برای ما امکان ردش جز با انکار انجیل، تورات و زبور نیست و موسی و عیسی هردو به محمد بشارت داده اند؛ اما نزد ما ثابت نشده که او همین محمد است.

 اینکه اسمش محمد است دلیل براقرار ما به نبوتش نمی‌شود، حال آنکه ما شک داریم که او همین محمد شما باشد. امام رضاعلیه السلام فرمودند: شما به شک متوسل شدید، پس آیا قبل یا بعد از او،از حضرت آدم تا امروز پیامبری به نام محمد آمده است؟و آیا نام اورا در بعضی از کتب که بر تمام انبیا نازل کرد غیر از محمد یافتید ؟ پس آنها در جواب فروماندند .

اما آیا واقعا امام رضا علیه السلام فقط به وجود نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم در انجیل بر مسیحیان استدلال کرده‌اند؟ یا اینکه مطلب از قرار دیگری است؟

بررسی و نکات:

  • وقتی به حدیث احتجاج امام رضا علیه السلام رجوع می‌کنیم، فهمیده می‌شود که امام رضا علیه السلام فقط به وجود نام (محمد) در انجیل اشاره ننموده‌اند بلکه اوصاف فراوانی را از انجیل برای مسیحیان ذکر کرده‌اند.

در حقیقت احمد بصری، حدیث امام رضا علیه السلام را تقطیع نموده و بخش مختصری از آن را در جهت منافع خود ذکر کرده تا بتواند عوام فریبی کند.

به ترجمه زیر دقت فرمایید:

(حضرت، سِفر سوم از انجیل را گرفته و خواند تا رسید به نام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، سپس رو به جاثلیق کرده، فرمود:  این پیامبری که در اینجا توصیف شده است، کیست؟ جاثلیق گفت:  او را توصیف کن.

 حضرت فرمود:  چیزی از خود نمی‌گویم، بلکه توصیف خدا را بیان می کنم.  او صاحب ناقه، عصا و کسا می‌باشد، پیامبر امّی است که نام مبارک او در تورات و انجیل نوشته شده است، امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و حلال و حرام خدا را بیان می‌نماید.  طیبات و پاکی ها را حلال، خبائث و ناپاکی‌ها را حرام می‌کند.

 تکالیف و گناهان سخت را بر می‌دارد و زنجیرهایی که مانع از پیمودن راه رستگاری و طريق عدل و مستقیم می شوند را، از بین می برد.  ای جاثليق!  تو را به حق عیسی ـ که روح خدا و كلمه او بود ـ آیا در انجیل این توصیفات را برای این پیامبر ندیده‌ای؟

جاثليق سرش را پایین انداخت و دانست که اگر انجیل را انکار کند، کافر خواهد شد. پس گفت:  آری، این ویژگی‌ها در انجیل هست و عیسی علیه السلام نام این پیامبر را آورده است؛ اما نزد مسیحیان ثابت نیست که او پیامبر شما است.

 امام فرمود:  اکنون که انکار نکردی و به این مطالب اقرار نمودی، سِفر دوم انجیل را نیز بیاور که در آنجا نام آن پیامبر و جانشینش – على علیه السلام – و نام دخترش فاطمه و فرزندانش حسن و حسین: بیان شده است.

 آن گاه که جاثلیق و رأس الجالوت این را شنیدند، دانستند که امام رضاعلیه السلام به تورات و انجیل عالم است، پس گفتند:  قسم به خدا!  چیزی آورده که رد و دفع آن برای ما امکان ندارد، مگر اینکه منکر تورات و انجیل و زبور بشویم.

موسی و عیسی به این مطالب بشارت داده اند؛ اما نزد ما مقرر نشده که این همان محمد است؛ اینکه نام او محمد است موجب نمی شود که به نبوت او اقرار کنیم، در حالی که شک داریم آیا او، همین محمد شما است یا فرد دیگری است.

 امام رضاعلیه السلام فرمودند:  شما به شک متوسل شده‌اید، پس آیا خدا قبل یا بعد از زمان آدم تا امروز پیامبری مبعوث کرده که نامش محمد باشد؟ یا در کتابی از کتب آسمانی که خدا بر پیامبران نازل کرده غیر از محمد ما می‌یابید؟) 1

همان طور که ملاحظه فرمودید، حضرتش فقط به ذکر نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم اکتفا ننموده بلکه مشخصات فراوانی را از پیامبر بیان فرموده‌اند اما نویسنده طوری وانمود کرده است که حضرتش، فقط به وجود نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم در انجیل بر مسیحیان استدلال کرده‌ وحقانیت پیامبر را ثابت نموده‌اند.

  • هر کسی می‌تواند در زمان ما مدعی وصیت شود و این سخن که (وصیت را کسی جز صاحبش نمی‌تواند ادعا کند) ادعای باطلی بیش نبوده و بطلانش امری وجدانی است.

وجود احمد اسماعیل های مختلف 2 که همگی به وصیت احتجاج می‌کنند، دلیلی واضح بر بطلان سخن فوق می‌باشد.

لذا وصیت در زمانه ما، امری شبهه پذیر بوده و به تنهایی کارگشا نمی‌باشد.

بنابراین اگر امام رضا علیه السلام در استدلال خویش بر مسیحیان فقط به وجود نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم استناد می‌کردند، این استدلال شبهه پذیر بوده و نمی‌توانست حجت را بر مسیحیان تمام نماید.

  • نکته دیگری که حائز اهمیت می‌باشد این است که: مسیحیان انجیل را قبول داشته و بر همین اساس، امام رضا علیه السلام بر آنان احتجاج نمودند اما ما حدیث وصیت مذکور در کتاب الغیبةشیخ طوسی را ـ با آن معنایی که همبوشیان بیان می‌کنند ـ قبول نداریم لذا احتجاج احمد اسماعیل به این حدیث علیه ما کاملاً بی معنا است.
  • لازم به ذکر است که اهل بیت علیهم السلام برای اثبات حقانیت اسلام و حقانیت خود در مواجهه با اهل کتاب و دیگران، فقط به شیوه امام رضا علیه السلام عمل ننموده‌اند بلکه از معجزه 3 هم استفاده می‌فرمودند، لذا استناد احمد بصری به استدلال امام رضا علیه السلام با مسیحیان برای انکار معجزه به عنوان راه شناخت، چیزی جز غَرَض ورزی نمی‌باشد.
  • امام رضا علیه السلام در مقام مناظره در پی پاسخ نقضی به جاثلیق بوده اند و حال آنکه ما به دنبال پاسخ حلی از احمد بصری هستیم و تاکنون جوابی نداشته است .

توصیفات پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در کتب آسمانی تا حدی بیان شده است که حتی علمای یهود و مسیح ایشان را به درستی می شناختند ، به طوریکه هیچ شکی در حقانیت پیامبر آخرالزمان نداشته و حتی از زمان و محل تولد آن حضرت اطلاعات دقیقی در دست داشتند ، لذا مقاومت جاثلیق به علت عناد با اسلام بوده و با حقیقت مسئله بیگانه نبوده است .

مؤید این سخن کلام وحی است که می فرماید : 4

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

بر این اساس، بیان صفات و ویژگیهاى پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در کتب پیشین به قدرى زنده و روشن بوده است که اهل کتاب ایشان را به خوبی می شناختند.

نه فقط اسم و مشخصات پیامبر صلی الله علیه و آله بلکه اسامی وصی ایشان و اهل بیت ایشان علیهم السلام، شامل نام های مبارک علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام هم در کتابهای پیشین آمده بود به طوری که در مناظره ی امام رضا علیه السلام با رأس الجالوت به این مسئله تصریح شده است و جاثلیق به این اسامی اقرار کرد. فقط مانده بود تعیین مصداق آن پیغمبر، که امام رضا علیه السلام به جاثلیق ثابت کرد مصداقش کسی نیست جز وجود مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و رو به جاثلیق کرده و پرسیدند: آیا خدا قبل یا بعد از آدم تا امروز پیامبر (دیگری) مبعوث کرده که نامش محمد باشد؟

 

نتیجهگیری

با توجه به این نکات هیچ نشانی از حقانیت احمد بصری در روایات شیعی وجود نداشته و حتی در برخی از موارد روایاتی حاکی از فریب کاری فردی از بصره در دست می باشد و حتی علمای اسلام را در مورد خود به مرحله ظن نرسانده است .

حال از انصار احمد اسماعیل می پرسیم:

شما که به مناظره ی امام رضا علیه السلام با جاثلیق استناد می کنید، به فرض که احمد اسماعیل اولین مدعی وصایت و سفارت و یمانیت بوده و پیش از او هیچ کسی چنین ادعاهایی نکرده باشد، کدام ویژگی های احمد اسماعیل و خانواده اش و وصی اش(به قول شما:  مهدی دوم) با ویژگی های امام معصوم برابری میکند ؟

جالب این که در انتهای حدیث دارد :

رأس الجالوت به امام رضا علیه السلام گفت:  دلیل بر امام چیست؟ حضرتش به بعضی خصال و نشانه‌های امام اشاره کرده و فرمودند:

أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِالتَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الزَّبُورِ وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيم‏ . . . وَ أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِجَمِيعِ اللُّغَاتِ حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ لِسَانٌ وَاحِدٌ  . . .

او عالم به تورات و انجیل و زبور و قرآن حکیم می‌باشد . . . و عالم به همه لغات بوده و حتی بر او زبان یک نفر هم پوشیده نیست…

این فراز مهر بطلانی است بر ادعای امامت احمد بصری، چرا که او نه تنها قادر به تکلم به هر زبانی نیست، بلکه حتی در تکلم زبان مادری اش هم مشکل دارد، به طوری که بر اساس کلیپ های موجود، این مدعی امامت، قرآن را غلط می خواند! تکلم به زبانها پيشکش!

آری . . . تکلم امام به همه زبانها، معجزه‌ای آشکار می‌باشد که مدعیان دروغین را از راستین جدا می‌کند 5.

 

پی نوشت

  1. بحارالانوار ج۴۹ ص۷۶
  2. احمدالحسن شاخه رایات سود، احلاس، جیش الغضب، مکتب نجف، احمدی ‏در تلگرام و . . . حتی خود شما هم می‌توانید ادعای ‏وصیت کنید بدون اینکه رگ گردنتان زده شود.‏ 
  3. مثلا معجزه حضرت علی علیه السلام برای یهودیان در بحارالانوار ج۱۰ ص۱۷.  
  4. ۱۴۶ بقره
  5. احمد اسماعیل همبوشی علم به لغات را از امامان: نفی کرده واعتقاد به این مطلب را اعتقادی جاهلانه و ساده لوحانه معرفی می‌نماید، عقائد اسلام، ص۱۳۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *