مسابقه فصلنامه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ (غدیر ۱۴۴۳)

مسابقه فصلنامه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ (۱۸ ذی الحجه ۱۴۴۳ - غدیر)

دانلود سوالات مسابقه

مشاهده فصلنامه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ (۱۸ ذی الحجه ۱۴۴۳ – غدیر)

سوالات فصلنامه‌ی مهدویت، ویژه غدیر 1401 شمسی